تبلیغات
تعزیه سنتی - تعزیه در نقوسان
تعزیه سنتی
مکانی برای تعزیه خوانان جوان و گمنام

اسلام علیک یا عبا عبدالله

بزرگان تعزیه نقوسان که هیچ گاه از یاد ها نمی روند

زنده یاد ها(حاج مهدی محبی) و (مشتی احمد درودیان) روحشان شاد

قالب وبلاگ