تبلیغات
تعزیه سنتی - اسامی افراد در هیءت تعزیه جوانان مکتب الحسین
تعزیه سنتی
مکانی برای تعزیه خوانان جوان و گمنام
اسامی افراد در هیءت تعزیه جوانان مکتب الحسین

اقایان


1  رحمت ا.... متولی

2 علی پارسا

3  حسین نبءی

4 حبیب ناصری

5 امیر محبی

6 عباس فراهانی

7 سید محمد میرنقی

8 محمد محرابی

9 مرتضی فراهانی

10 داوود بیجی وند (ملایری)

11 رضا کاسبی

12 امیر فراهانی

13  فرزین علی پور

14 حسین محمدی

15 امیر محمدی

16 مرتضی کندزی

17 محمد  مستعلی

18 محمد شعبانی

19 علی فتحی

20 رسول بابا محمدی

21 محمد حسین محبی

22 سید صالحی

و...........

و......نوشته شده در تاریخ یکشنبه 8 تیر 1393 توسط امیر محبی

قالب وبلاگ